Дене шынықтыру және спорт
Білім бейіні коды: 6D010000
Білім бейіні атауы: Білім

Мамандық коды: 6D010800
Мамандық атауы: Дене шынықтыру және спорт
Осы мамандық бойынша Қазақстанның университеттері қабылдауға алып келеді